02.04

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 29.03.2012р.