27.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, Херсон, Миколаївське шосе, 5 км

4. Міжміський код, телефон та факс

0552-37-32-00 0552-37-32-04

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

 
   

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Дата прийняття рішення: 23.12.2016; Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні Збори Акціонерів; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 27.12.2016; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-АВТО"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-АВТО".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков В.В.

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

27.12.2016

(дата)