10.03

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів Товариства