18.04

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО", що відбулися 13.04.2017 року