29.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 29.03.2012 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб Наглядової ради прийнято рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29 березня 2012р. 
Звільнено: з посади Члена Наглядової Ради Підмурняка Олексія Васильовича, паспорт серії НА №301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 20.02.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено: на посаду Члена Наглядової Ради Сенюту Ігоря Васильовича, паспорт серії КВ №272478, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 07.10.1999 р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту майнових відносин, начальник відділу майнових прав, юрисконсульт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Генерального директора Сисой Віктор Миколайович