30.09

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 27.09.2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ХЕРСОН-АВТО»

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

03112900

Місцезнаходження емітента

Україна, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 кілометр

Міжміський код, телефон та факс емітента 

(0552) 373200

Електронна поштова адреса емітента

urist@khersonauto.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 

http://kherson-avto.ukravto.ua

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО» (протокол № 27/09/2013-1 від 27 вересня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Генерального директора Журавленка Олексія Андрійовича (паспорт серії МО № 138339, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 травня 1996 року) 30.09.2013 р. Строк повноважень склав 1 рік 2 місяці 27 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

Виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства Заступника генерального директора з економічної безпеки та кадрів Товариства Сисоя Віктора Миколайовича (паспорт серії АО № 965341, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 05 січня 2005 року) з 01.10.2013 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступника генерального директора з економічної безпеки та кадрів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Генеральний директор                                                                                 О.А. Журавленко

ПАТ «ХЕРСОН-АВТО»

                                                                                              м.п.             27 вересня 2013 року