23.10

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 23.10.2012 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство

«Херсон-Авто»

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

03112900

Місцезнаходження емітента

Україна, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 кілометр

 

Міжміський код, телефон та факс емітента 

(0552)373200

Електронна поштова адреса емітента

urist@khersonauto.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 

http://kherson-avto.ukravto.ua

 

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

 

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 22.10.2012 року (Протокол № 22/10/2012-1 від 22 жовтня 2012 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Посадова особа – Член Дирекції – головний бухгалтер Єгорова Тетяна Олександрівна (паспорт серії МО № 986199, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 24.01.2002 року) відкликана (звільнена) з даної посади 22.10.2012 року за угодою сторін, у зв’язку з поданою нею заявою. Посадова особа перебувала на даній посаді протягом 9 років 15 днів. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа – виконуюча обов’язки члена Дирекції – головного бухгалтера Липка Лариса Миколаївна (паспорт серії МР № 239810, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 21.12.2007 року), призначена на дану посаду з 23.10.2012 року, без зазначення строку повноважень. На даний момент обіймає в Емітенті посаду заступника головного бухгалтера. Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Члена Дирекції – головного бухгалтера та призначення іншої особи на посаду виконуючої обов’язки члена Дирекції – головного бухгалтера Емітента.

 

 

3. Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

       Генеральний директор                                                                              О.А. Журавленко

 

                                                                                              м.п.             23 жовтня 2012 року