02.07

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 02.07.2012 р.

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО» (протокол №02/07/2012-1 від 02 липня 2012 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента:
- увільнено від виконання обов’язків Генерального директора Сисоя Віктора Миколайовича (паспорт серії АО № 965341, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 05 січня 2005р.) 02 липня 2012 року згідно поданої ним заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк повноважень склав 7,5 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано Генерального директора Журавленка Олексія Андрійовича (паспорт серії МО № 138339, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 травня 1996р.), з 03 липня 2012 року, без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник юридичного відділу, директор, голова правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Журавленко Олексій Андрійович