25.06

Особлива інформація про ліквідацію Філії Товариства 25.06.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

         ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН -АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112900       

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 кілометр

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0552) 373200

1.6. Електронна поштова адреса емітента: urist@khersonauto.com.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://kherson-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 2.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 25.06.2013 року (Протокол № 25/06/2013-1 від 25 червня 2013 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНУ ФІЛІЮ «В-ЛЕПЕТИХА-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО» (місцезнаходження: 74500, Херсонська обл., Великолепетинський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, будинок 10, ідентифікаційний код: 25645465), що здійснювала такі основні види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інші види оптової торгівлі та роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ХЕРСОН-АВТО»                                                                                 Журавленко О.А.

 

                                                                                                       м.п.                   25 червня 2013 року