12.03

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст 35 ЗУ "Про акціонерні товариства") щодо проведення річних загальних зборів