10.09

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО", які відбудуться 12.09.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 06.09.2018р. – 476 634 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 06.09.2018р. – 434 470 штуки простих іменних акцій