Юридическая информация

Особлива інформація про зміну складу посадової особи емітента - головного бухгалтера 23.10.2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 23.10.2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 02.07.2012 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут ПАТ "Херсон-Авто"

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних Зборах 29.03.2012р.

Положення про Наглядову Раду

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 29.03.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 29.03.2012 р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 29.03.2012р.