Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування 23.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.12.2016 року

Протокол про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства

Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались

Протокол Загальних Зборів Товариства

Статут Товариства

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року